RADIONICE

Interaktivne radionice koje se održavaju tijekom tjedna u popodnevnim satima, u trajanju od 17.30 do 20.30 predstavljaju mogućnost za otkrivanje i istraživanje tema koje nam mogu biti korisne na putu osobnog rasta i razvoja.

ASERTIVNOST

ASERTIVNOST  kao oblik ponašanja, ili kako se bolje zauzeti za sebe

Na radionici se upoznajemo sa aspektima agresivnog, pasivnog i asertivnog  ponašanja.

Kroz praktične vježbe otkrivamo načine kako naučiti primijeniti asertivno ponašanje u raznim životnim situacijama: 

-  kad se trebamo zauzeti za sebe,

-  iznijeti svoje stavove, mišljenje,

-  prijedloge,

-  rješavati konfliktne situacije,

   a istovremeno poštujući druge.

-  kako reći "Ne" kad je to potrebno i pri

    tome  se osjećati  dobro..

Investicija u radionice: 250,00 kn, plativo na transakcijski račun obrta.

KREATIVNE

RADIONICE

Kreativnost  je važan dio našeg života. 

U ravnoteži između poslovnog i osobnog dijela života može nam biti zanimljiv način za otkrivanje osjećaja ispunjenosti, zadovoljstva, ponosa na nešto što sami stvaramo...

Više o radionicama

- BOJA U POKRETU

- IZRADA ANĐELA OD TRAKA

saznajte pod:  Kreativne radionice

OPRAŠTANJE

Na ovoj radionici radi se na procesu opraštanja osobama koje su nas tijekom života povrijedile na bilo koji način.

Često neke životne situacije ostavljaju u nama tragove povrijeđenosti, bola, patnje, koji nas ometaju u življenju našeg punog potencijala.

 

Oni koji su nas povrijedili možda toga nisu bili svjesni, a mi nosimo taj teret jedan dio našeg života. Opraštanje je moćan proces koji nam pomaže da iscijelimo povrijeđenosti, izvučemo učenja i idemo dalje kroz život sa više lakoće i radosti.

 

Metodologija rada je jednostavna, interaktivna, primjenjiva  i blagotvorna za otpuštanje emocionalnih povreda.

Investicija u radionice: 250,00 kn , plativo na transakcijski račun obrta

OTPUŠTANJE EMOCIJA

Na ovoj radionici naučit ćete :

- što su emocije

- koja je njihova uloga u našem životu

- podržavajuće i blokirajuće emocije

- kako jednostavnom tehnikom mišićnog testa otkriti koje su emocije ostale zablokirane u našem tijelu i kako ih brzo i efikasno možemo sami i otpustiti i tako otvoriti novi prostor za više radosti, mira i zadovoljstva u našim životima.

Investicija u radionice: 250,00 kn , plativo na transakcijski račun obrta

KRUGOVI ŽIVOTA

obrt za usluge i izradu

A: Voltino 34, 10000 Zagreb

M: 091 531 9529

E: krugovizivota@gmail.com

E: brankabarovic@gmail.com

 

  • Facebook